Algemene voorwaarden

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan:
  • Terrein.nu: iedere webpagina waarin Terrein.nu een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • Terrein.nu: de bevoegde uitgever van Terrein.nu;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die Terrein.nu gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op Terrein.nu. Door Terrein.nu te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Terrein.nu spant er zich voor in de inhoud van Terrein.nu regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Terrein.nu verschaft de inhoud van Terrein.nu in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Terrein.nu is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Terrein.nu of met de onmogelijkheid Terrein.nu te kunnen raadplegen.
 6. Terrein.nu mag Terrein.nu naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Terrein.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is Terrein.nu niet verantwoordelijk voor kenbaar aan Terrein.nu gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Terrein.nu of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit Terrein.nu verzendt.
 9. Terrein.nu behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Terrein.nu te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op Terrein.nu zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Terrein.nu de toegang tot Terrein.nu monitoren.
 10. U zult Terrein.nu, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen- en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van Terrein.nu, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Deze disclaimer is opgesteld door: Mr F.J. Van Eeckhoutte