Crazy Cross Bergeijk, de zaterdag

‘De organisatie gelastte het evenement af’. Dat betekent: ‘beslissen dat iets niet doorgaat’. Afgelasten bestaat uit ‘af’ en ‘gelasten’. Af voegt hier het betekeniselement ‘ongedaan maken’ toe, net zoals in afbestellen en afblazen. Gelasten betekent ‘bevelen’. Eigenlijk betekent afgelasten dus ‘de beslissing (het ‘bevel’) dat iets zou plaatsvinden ongedaan maken’. De Dikke Van Dale vermeldt sinds 2015 dat aflassen en aflasten vormvarianten zijn van afgelasten. Daarbij staat wel de waarschuwing ‘niet algemeen’. Van Dale Hedendaags Nederlands vermeldt deze vormvarianten ook, maar noemt ze ‘onjuist’. Aflassen en aflasten komen dus geregeld voor (anders zouden ze niet in de woordenboeken opgenomen zijn), maar afgelasten geldt nog steeds als de beste vorm. Het woordenboek van Prisma vermeldt alleen afgelasten. Aflassen is trouwens ook een term uit het vakgebied van het lassen, bijvoorbeeld: het aflassen van de lasnaad en het aflassen van de constructie. We leggen dit even uit zodat men weet dat er dus twee betekenissen zijn van aflassen of afgelast. Vooral richting de organisatie en vrijwilligers van de Crazy Cross Bergeijk. De eerste betekenis van aflassen of afgelast komt namelijk (en gelukkig) niet voor in het woordenboek van de dames en heren die dit puike evenement organiseren, samen met de vele vrijwilligers. Zij, de organisatie, kennen aflassen of afgelast gelukkig alleen als term welke gebruikt wordt in de metaalbewerking. En dat is nu een opluchting.

Boven: Wedstrijdleider Martijn Daas met links naast hem Crossy de Leeuw, de mascotte van de Crazy Cross.

Drie keer onder: Beweer niet dat je niet gewaarschuwd bent. Van verschillende kanten zelfs.

Bergen voorbereiding. Daar waar de nodige buitenevenementen vanwege het vele regenwater van de afgelopen tijd afgelast worden, zet de Crazy Cross Bergeijk organisatie alles op alles om de Crazy Cross door te laten gaan. Via de sociale media krijgen we al een beetje mee dat er flink gewerkt is in de weken voorafgaand aan dit toch duidelijk unieke evenement. Maar als we zaterdag tijdens de training dag ook nog eens een aantal indrukwekkende cijfers te horen krijgen over de ‘het zal doorgaan’ mentaliteit van de organisatie en de nodige werkzaamheden die daarmee gepaard gaan, nemen we eerbiedig ons petje af (of nog beter, ons leren hoedje).

Boven: Elkaar inhalen is er het hele weekend niet bij van de coureurs op de groene brommers links. De twee apparaten zijn solide met elkaar verbonden middels een dikke metalen stang. Een soort gemotoriseerde Siamese tweeling dus.

Indrukwekkende preparatie. Zo is er in de week voorafgaand aan het weekend van 20 en 21 april, de dagen van de Crazy Cross waarop gereden wordt, nog duizend meter (!) drainageslang één meter diep onder de crossbaan doorgetrokken. Het is de enige manier om, mede met behulp van meerdere pompen, het hoge grondwaterpeil onder controle te krijgen. Daarnaast is ook nog eens achthonderd kuub scherp zand aangevoerd om de baan, ondanks het nog altijd vele water, berijdbaar te maken en te houden. Om dit zand over de gehele baan te verspreiden is zelfs tot elf uur in de avond voor de Crazy Cross, en op de zaterdagmorgen van de Cross zelf, nog doorgewerkt door de machinisten van de grondverzet machines. Niet zozeer vanwege het overvloedige water maar gewoon om een bultje op de baan te maken is ook nog eens vijftienhonderd kuub zand op een hoop gedrapeerd.

Boven: Het dikke zand maakt het de deelnemers niet al te makkelijk.

Off-the-road? Welzeker! Je zult het inmiddels wel in de gaten hebben. We zijn te gast op de elfde editie van de Crazy Cross Bergeijk. Dus geen verslag over vier maal vier, lieren, kinetische sleeptouwen of over het sperdifferentieel om maar wat te noemen, maar weer eens een ‘afwijkend’ verslag. Het speelt zich af in het zand, dus het valt welzeker onder de noemer van een ‘offroad’ evenement.

Creatieve stimulans. We tipten het al aan; de Crazy cross is een tweedaagse wedstrijd waarbij bovenal plezier en vermaak voorop staan. Het publiek en jezelf vermaken tijdens dit weekend is veel belangrijker dan de snelheid waarmee je over de baan rijdt. Jezelf als deelnemer verkleden en zorgen voor een grappig voertuig of leuk versierde ‘crazy mobiel’ is dus een must. En dat mag werkelijk van alles zijn. Auto’s, motoren, brommers, quads, buggy’s, SSV’s of je knutselt zelf iets in elkaar, al dan niet met hulp van familie en/of vrienden.

Brede opzet. Deelnemen aan de Crazy Cross kan in verschillende klassen zoals bijvoorbeeld de Verspeek luierklasse, Plus brommerklasse, VGI Groep motoren beginners en gevorderd, Diggrs quad en zijspanklasse, Epic Auctions autoklasse, van Gerven buggyklasse en de Fiers crazy klasse.

De activiteiten van ‘dag tot dag’. De zaterdag is weggelegd om te trainen, waarbij de Fiers crazy klasse nog niet in actie komt. Op zondag is de ‘hoofdshow’, waarbij alle klassen hun ludieke strijd gaan leveren en de deskundige jury haar oordeel zal vellen. Buiten de wedstrijd om zal er dit jaar op zondag ook nog als extra een Dakar klasse zijn, maar dat is voor deel twee van dit verslag. We verklappen voor de Dakar rally liefhebbers onder ons alvast dat er leuk materiaal aanwezig is. Nog leuker is dat je ze af en toe in actie kunt zien! 

Verwachting. Voorafgaand aan de eerste manche op zaterdag wordt het geduld van vooral de jongste deelnemers nog even op de proef gesteld door een rijdersbriefing. Wedstrijdleider Martijn Daas, en enthousiaste mascotte Crossy de leeuw, laten weten dat het streven is dat vandaag alle drie de manches door alle klassen gereden kunnen worden. Afwachten is het natuurlijk hoe de crossbaan zich houdt ten opzichte van de omstandigheden en de genomen maatregelen om het water zoveel mogelijk weg te krijgen. Dit wordt gedurende de dag dan ook nauwlettend in de gaten gehouden, ook met het oog op het wedstrijdverloop op zondag.

Goede raad is…? Natuurlijk volgt er ook nog een woordje over de o zo belangrijke veiligheid op en langs de baan en in het rennerskwartier. Snelheid telt absoluut niet en de baan is overal breed genoeg om elkaar voorbij te kunnen steken. Respecteer niet alleen elkaar, maar ook de talloze vrijwilligers en baan Marshals op en naast de baan.

Boven: Dames laten zich niet onbetuigd in de Crazy Cross.

Onder: 

Boven: En dan breekt zomaar het hart uit je wiel (velg in de volksmond).

Onder: Sommige pakket bezorgers gaan tot het uiterste om pakketjes af te leveren zoals je ziet.

Gedegen voorbereiding. Tijdens het weekend zijn er ook meerdere vrijwilligers van de EHBO, plus een arts en een verpleegkundige aanwezig mochten zich onverhoopt ongelukjes voordoen. Veiligheid staat immers voorop! Een luid applaus van de deelnemers volgt nog richting de vrijwilligers, die immers met man en macht ervoor gezorgd hebben dat het evenement alsnog door kan gaan, ondanks dat het er lange tijd somber uitzag daartoe. Maar dan is het eindelijk zover en kan het feest van crossen losbarsten.

Doordachte keuzes. Een aantal deelnemers kiest ervoor om tijdens deze training dag nog niet helemaal versierd of verkleed rond te rijden. Daarmee wordt gewacht tot de echte wedstrijd op de zondag. Daar valt veel voor te zeggen. Het zou toch erg jammer zijn mochten er tijdens deze training zorgvuldig gemaakte versieringen kwijtraken of zelfs stuk gaan? Het zou betekenen dat je creatie op zondag  niet meer in takt is en dat is de dag van de wedstrijd waarop je creatie door de jury beoordeeld wordt. Bovendien is er dan een veelvoud aan publiek, met onder hen familie en vrienden, en die wil je zeer zeker niet teleurstellen.

Boven: Regelmatig wordt de baan opnieuw ‘begaanbaar’ gemaakt.

Boven en onder: Let op de ‘uitmonstering’ van de deelnemers.

Jeugdig enthousiasme. Als eerste verschijnen bij de start de vijf tot elf jarige ‘mensen van de toekomst’ in de misschien wel allerleukste klasse van dit weekend, de zogeheten ‘luierklasse’. Niets ten nadele van de andere klassen, oh nee, beslist niet! Maar het is en blijft nu eenmaal een hartstikke leuk gezicht, de verrichtingen van die kleine mannekes en meisjes die, naar onze bescheiden mening, de dag van hun leven hebben op hun crossertjes. En dat valt ook wel af te lezen aan de gezichten van deze jonge generaties. Spanning daarop, soms een beetje twijfel maar vooral het jeugdige ‘fanatieke’ enthousiasme wisselen elkaar voortdurend af.

Onder: We zijn beslist niet de enigen die gecharmeerd zijn van het ‘grut’ in de luierklasse.

Boven: De voertuigen steken niet allemaal even degelijk in elkaar. Getuige is een flinke berg onderdelen van uiteenlopende aard na afloop van het evenement.

Boven: De inschrijving van deelnemers. In ons volgende verslag verklappen we het aantal deelnemers en bezoekers, okay?

Afwijkende routes. Sommige deelnemertjes hebben al wat ervaring in het crossen en rijden stevig door. Anderen hebben het, tijdens het meestal rijden in een gezapig tempo, vooral  drukker met het zoeken naar papa en mama of opa en oma tussen de toeschouwers langs de baan. We zien een paar deelnemertjes die zelfs zo veel en lang achteromkijken dat ze niet in de gaten hebben dat ze bijna, of soms helemaal, in de berm langs de baan rijden. Dat dit regelmatig voor de nodige hilariteit zorgt zal niet verbazen en och, een baan Marshall zet ze heus wel weer in de goede richting op hun crossertje. En hup, ja hoor, de tocht richting de finish gaat gewoon weer door!

Kijkfeest. Hierna volgen de brommers, auto’s, motoren en de buggy’s samen met de quad’s. Diverse modellen brommers passeren de revue. Van crossers, Mobyletten tot scooters, van alles zit ertussen. Bij de motoren is het deelnemersveld verdeeld in twee verschillende klassen: beginners en gevorderden. Het merendeel rijdt met een crossmotor maar ook enkele weg- of race motoren met noppenbanden zorgen voor het nodige spektakel.

Leuk oponthoud. Tijdens de autoklasse ontstaat er wat oponthoud. De baan begint op enkele passages aan de achterzijde toch ‘wat’ zwaarder te worden. Tja, de meeste voertuigen moeten het zien te bolwerken met alleen aandrijving op twee wielen. Maar met het aanwezige grondverzet materieel wordt de baan indien nodig zo snel mogelijk weer vrij en gangbaar gemaakt.

Horizon perspectief. Het tijdschema loopt hierdoor uit, maar met wat kunst en vliegwerk wordt dit gedurende de dag toch redelijk opgelost. Als laatste van iedere manche zijn de buggy’s aan de beurt. Zij zorgen in ieder geval voor flink snelheid. Met name Jan van Gerven geeft zijn Can-Am de sporen waar dat maar kan. We kunnen ze ook geen ongelijk geven. De buggy’s kunnen het snelle, plus het gooi en smijtwerk, heel goed hebben. Tenminste, tot op zekere hoogte. We zien deze zaterdag toch minstens twee buggy’s die een koprol weten te maken. Toch komen ze van die koprol zonder al te veel schade of kleerscheuren af. En dat komt mede door het vele water van de laatste tijd. Weliswaar een nadeel voor de zwaarte van de baan, maar het zand en de modder zijn daardoor tamelijk zacht van samenstelling en dat houdt tevens in vergevingsgezind voor de techniek en het plaatwerk van de SSV’s.

Verbaasd zijsprongetje? Het zet ons aan het denken. We hebben het al eens eerder aangekaart dat de offroad snelheidssport in Nederland helaas op z’n gat ligt. Als je dan ziet dat hier op de Crazy Cross ruim een dozijn buggy’s aan de start staan, dan is het toch een logische gedachte dat er animo moet zijn voor off-road snelheid wedstrijden met deze voertuigen? En kijken we wat verder, in de Dakar- en Breslau rally worden ze onder de Nederlanders ook steeds populairder hebben we de indruk. Denk onder andere aan Dakar Team Spierings (hier ook aanwezig), QFF Racing uit Eersel, Arcane Racing en Eric en Anja van Loon. Anja van Loon rijdt op deze zaterdag haar laatste etappe van de Morroco Desert Challenge in een buggy (Eric is helaas uitgevallen) maar beiden zijn op zondag aanwezig voor de Dakar klasse. De Dakar en Morroco rally rijden ze dus als voorbereiding op de Crazy Cross Bergeijk… Of was het andersom? Dus als een organisator zich geroepen voelt…?

Pret variatie. Het is trouwens niet alleen maar crossen wat de klok slaat dit weekend. Voor de kinderen is er speciaal voor hen een kinderplein met diverse activiteiten. Knutselhoek, ballenbak, schminken of een meet and greet met Crossy de Leeuw om maar enkele dingen te noemen. En de feesttent staat er ook niet voor niets. Om acht uur ‘s-avonds begint hier het ‘Aprillerfist’ met optredens van de Poelepetaten, Pap en Pudding, de Paloma’s en dj Stef Kemper. Het klinkt alleen al gezellig. Maar het volledige avondprogramma slaan we over.

 

Boven: Belangrijk voor dit soort van evenementen, sponsoren. En omdat het zo’n fantastisch leuk evenement is laten we ze graag zien!

Het loodzware beroep van fotograaf/verslaggever vergt naast inspiratie vooral veel transpiratie… Na de laatste manche genieten we nog wat na van een prachtige en vooral knotsgekke dag met een natje en een droogje. Daarna is het tijd om richting huis te gaan. Voor ondergetekende geen tijd voor het ‘Aprillerfist’, maar wel voor het leeg maken van geheugenkaartjes. Dat is hard nodig met zo tegen de drieduizend foto’s. Bovendien moeten tevens de accu’s van onze camera’s opgeladen worden voor de Crazy Cross zondag. Rest ons nog te melden dat we tijdens ons natje en droogje een leuke zin van een deelnemer opvangen. Die luidt, en we citeren hem nu letterlijk: “Hier sta je als rijder nog echt op de eerste plaats; dat maak je niet overal mee!” Dat geloven we direct. Op naar de zondag, houdoe.

Tekst & fotografie: Peter Bouwmans (Peerke’s 4×4 uitjes).

(wordt vervolgd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.