Privacyverklaring

Terrein.nu vergaart nieuws uit openbare bronnen, dan wel op openbaar gebied en maakt gebruik van de wettelijk vastgelegde vrijheid die hiermee van toepassing is.