Privacyverklaring

Inleiding privacyverklaring

 

In deze verklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Menno Muller, Terrein.nu.

 

Terrein.nu

U leest op dit moment de privacy verklaring van Terrein.nu. Terrein.nu houdt zich bezig met verslaggeving van evenementen, gebeurtenissen en nieuws op avontuurlijk gebied. Dit gaat veelal over terreinauto’s, de mensen die deze besturen, de clubs die evenementen organiseren en alles dat daarbij hoort. Terrein.nu bedrijft ook journalistiek op het gebied van autonieuws en bijbehorende accessoires.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Terrein.nu verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u u niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Terrein.nu, neem dan gerust contact op!

Terrein@mail.com | 06 54 932 662 Btw. Nr. NL853306242B01 | KVK Nr. 34083304 Terrein.nu is een C.V., welke wordt gedreven door Menno Muller

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Terrein.nu. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Terrein.nu stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. U voornaam en e-mailadres worden verkregen als u reageert via de mailbox van de website Terrein.nu. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

2. Analytics

De website van Terrein.nu verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

 

Ontvangers

De gegevens die Terrein.nu ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u u aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Hostnet

De e-mail van Terrein.nu wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

3. WPEngine (WordPress Engine)

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van Terrein.nu zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

 

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Terrein.nu, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar Terrein@mail.com.

2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Terrein.nu via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Terrein.nu of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Terrein.nu. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Terrein.nu prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Terrein.nu ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Uw rechten

1. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Terrein.nu vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Terrein.nu. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Terrein.nu. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Terrein.nu opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Terrein.nu al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4.Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Terrein.nu vastgelegd zijn? Dan heb u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit. Persoonsgegevens, als u vindt dat Terrein.nu niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Terrein.nu uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via Terrein@mail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Terrein.nu verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een journalistiek belang. Denk hierbij aan het aanbieden van nieuws van Terrein.nu via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Terrein.nu de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Terrein.nu met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het melden van een gebeurtenis of nieuws), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Terrein.nu behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Terrein.nu dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Terrein.nu te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Terrein@mail.com | 06 54 932 662 Btw. Nr. NL853306242B01 | KVK Nr. 34083304